Boekgegevens
Titel: Eerste leerboek voor meerbejaarden, die nog niet lezen kunnen: ten dienste van zondags- en liefdescholen
Auteur: Rijkens, Roelf Gerrit
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1841
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7683
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201740
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Aanvankelijk lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste leerboek voor meerbejaarden, die nog niet lezen kunnen: ten dienste van zondags- en liefdescholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
85
76
be. fchiil-dl'-gen
1 be - ar • bei - den .
^ aan - moe-df-gen
i' be - raad-fld-gen
i ge-fchie-de-nis
i be - moe - di - gen
I ver-af-fchü-wen
I god-ver - zd- ker
eed - ver - brd - ker
zé - de - be - derf .
Chris - ten - fees - ten
zd-lig- ma - ker .
befchuldigen
bearbeiden
aanmoedigen
beraadßdgen
gefchiedenis
bemoedigen
veraffchüwen
godverzdker
eedverbróiier
zédcbederf
christenfeesten
zdligmdker.
DWAZE W ENS C HEN.
Ie duT mensch wenscht be fl;en dig ge zond te zijn
en voor fpoed te ge nie ten , en wan neer het hem
niet wel gaat, dan acht hij zich ongelukkig.
ISlaar ziet men niet, dat ziekten en té gen fpoed
:ldikwijls wel dd dig voor öns zijn? — Worden
dui zen de van inen fchen niet door ziek ten en
'(rampen tot God gebragt?
i Hoe ligt vergeet de mensch in voor fpoed zij-
nen Schepper en Wel doe ner l
i De men fchen , wel ke veel kam pen met té gen-
;0>oed, z^jn dikwijls de braaf ftcn, en men ziet,
[dat zij veelal ook dc ge fchik (len zijn in de zä-
Imenléving,
I