Boekgegevens
Titel: Eerste leerboek voor meerbejaarden, die nog niet lezen kunnen: ten dienste van zondags- en liefdescholen
Auteur: Rijkens, Roelf Gerrit
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1841
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7683
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201740
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Aanvankelijk lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste leerboek voor meerbejaarden, die nog niet lezen kunnen: ten dienste van zondags- en liefdescholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Si
JI.
hooi - 'jen . • . hooijen broei - jen • broeijen
kooi ■ jen . • . kooijen loei - jen . • loeijen
gooi - jen . • . gooijen zaai - jen • • zaaijen
looi - / jen . • , fooijen maai- -jen . • maaijcn
dooi-jen . • . dooijcn kraai -jen . • kraa^ijcn
knooi - jen • . knooijen naai - jen . raaijen
nleu - wen . nieuwen paai - jen . . paarjen
kieu - wen • . kieuwen waai-jen . • waaijen
hieu- wen • . hieuwen naau. - wen • naau wen
boci - jen . • . boeijen graau - wen « graauwen
roei - jen . • . roeijen blaau - wen • blaauwen
groei• - jen . « . groeijen fiiaau - wen • ihaatrwen
laau - wen • laaaweiu
TROOST.
Ön rpocd — ftrij den — öin breekt — ge ré zen — ner gens — uit-
komst — vergeet — Iclirooin — be lol ten — tei len — diiizcnd —
ftöndcn — getroost — bcvOnden — kinderlijk — gehoorzaam
Moet gy fteeds met met ön fpoed ftrij den ,
Christen! treur niet om uw lot,
lluip ontbreekt u nooit in 'tlijden:
Moet gij fteeds met ön fpoed ftrij den,
(*) Deze woorden, dc moeijcliykllc, wölke in dit lied voorko-
men, worden eerst ßefptld.