Boekgegevens
Titel: Eerste leerboek voor meerbejaarden, die nog niet lezen kunnen: ten dienste van zondags- en liefdescholen
Auteur: Rijkens, Roelf Gerrit
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1841
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7683
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201740
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Aanvankelijk lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste leerboek voor meerbejaarden, die nog niet lezen kunnen: ten dienste van zondags- en liefdescholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOO RBE KI GT,
ßujkens âe oncîerybidîngen yan Onderwijzers, die zkh hezig houden,
om aan mcnfcheji otulerwijs in bet le^cn, fclirijven , re!;enen, enz, te
geven, 'welke dit in kunne jeugd zeer gebrekkig, of u-r/ in het geheel
niet ontvingen, is dit getal op verre fia zoo gering met als men ópper»
yïakkig zoude denken. Men trefp, onder anderen, op de fcholen der
gcvaiigcnhuizeii en in de zondagsfclioleii nog zeer velen aan^ die nog
fpeilen noch lezen kunnen, Zulken perfonen, die forns zeer ver in ouder*
dom hoven de kiitderjaren zijn geklomweo , hoekjes in de hand te geyen,
die voor vijf- en zesjarige kleinen zijn gefchreven ^ zal -wel niemand
doelmatig achten ; ja , men zal het met ons zeer helagcheUjk vinden , wan-
neer een moedertje yan 60 jaren — gelijk onlangs in zekere zondags^
fchool plaats had —leest: „ik wil een zoet kind worden, ik wil
,, braaf leeren," enz.
De behoefte aan een eerde leeshoek yoor meerbejar.rden, voorzien van
zoodanige ftof als voornamelijk kan ßrekken tot eene zedelijke en tevens
godsdiensiigc vorming^ deed mij^ op vereerend aanzoek ^ de pen opvat-
ten, o;,i zulk een werkje zamen te flellen, — Jan eene hoogere ßof
gebonden zijnde^ viel het mij echter moeijelijk^ om in hetzelve eene
zachte, ongevoelige opklimming van het gemakkelijke tot het meer
moeijelijhe in vorm en geest-daar te ßelkn ; mogten mijne pogingen even-
wel niet geheel mislukt zijn / {
(♦) De eerfie lesfen be(laan uit éénlettergrepige woorden^ zonder za-
mengeflelde medeklinkers; de volgende bevatten ook éénlettergrepige woor»
den ^ doch daarin komen nu en dan zamengejlelde medeklinkers voor;
eindelijk komen ongemerkt twee-, vervolgens drie- en meerlettergrepigs
woorden» De overgang van de eene tot de andere letterfoort ts zoo
éénvoudig gemaakt, dat deze geene moeijelijkheid in de leesoefeningen kin