Boekgegevens
Titel: Fransch lees- en vertaalboekje, voor eerstbeginnenden: geschikt om de leerlingen tevens in de regels der taal te oefenen
Auteur: Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1856
17e, veel verb. dr; 1e uitg.: [1812-1813]
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransch lees- en vertaalboekje, voor eerstbeginnenden: geschikt om de leerlingen tevens in de regels der taal te oefenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 49 )
çons? Oui, Monsieur, je les apprendrai d'a-
bord. Alors j'approuverai votre conduite, mon
cher ami, et je vous louerai. Que ferons-nous
demain? Nous chanterons, nous danserons, nous
achèterons des livres, nous conjuguerons des
verbes et nous dépenserons notre argent. Est-
il possible!
Dîner, eten. Ensemble, zamen. Souper,
avondmalen. Tout seul, geheel alleen. Etu-
dier, leeren, studeren. Ecrire, schrijven. Tail-
ler, vermaken. Composer, opstellen. Dessi-
ner, teekenen. Passer le temps, den tijd door-
brengen. Lu, gelezen; van lire, lezen. Une
historiette, een geschiedenisje. L'honneur, de
eer. Rencontrer, ontmoeten. Le. plaisir, het
vermaak-, het vergenoegen. Parce que, omdat.
Diligemment, naarstiglijk. Je me suis accoutu-
mé, ik heb mij gewend. Ils se sont, zij hebben
zich. Accepter, aannemen. Acheter, koopen.
Payer, betalen. Que, die. Je crois, ik geloof.
Attendre, wachten. Appelei-, roepen. Deman-
der, vragen. Apprendre, leeren. D'abord, aan-
stonds. Approuver, goedkeuren. La conduite,
het gedrag. Que ferons-nous? wat zullen wij
doen? Conjuguer, vervoegen. Dépenser, ver-
teren. Possible, mogelijk.
XLL LES.
J'aurai récompensé mes disciples quand vous
retournerez de votre voyage; et il aura compté
son argent quand nous lui donnerons les mar-
D