Boekgegevens
Titel: Spel- en leesboekje, ten dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Pijkeren, J.
Uitgave: Zutphen: W.C. Wansveld, 1856
10e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7362
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201671
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Spel- en leesboekje, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
geprent hebben. Tele tan dezeUe bevatlen eent
korte schets van dat gene, wat gij naderhand iu
andere boeken uitvoeriger zult lezen.
Zijt dan altijd naarstig in het leeren; daar bij
moet gij oplettend zijn als gij leest of als de Meester
u iets vertelt: zoo zult gij dagelijks uwe kundigheden
zien vermeerderen; en in korten tijd meer leeren dan
trage en onachtzame kinderen in verscheidene jaren
doen. Tracht dan ook, bij den aangroei uwer kun-
digheden, braaf en deugdzaam te worden: zoo zult
gij uwe brave Ouders en Meesters vele vreugde ver-
schaffen en uw eigen geluk bevorderen.
Einde van het Tweede Stutje.