Boekgegevens
Titel: Spel- en leesboekje, ten dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Pijkeren, J.
Uitgave: Zutphen: W.C. Wansveld, 1856
10e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7362
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201671
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Spel- en leesboekje, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
88. LES.
Namen van eenige sleden en plaatsen die in
den Bijbel voorkomen.
FeniciS, Cyprus, Antiochië, Cyrene, Cesarea,
Seleucia, Pafas, Pamsylië, Cappadocië, Pisidië,
Lycaonië, Lystren, Iconië., Syrië, Frigië, Bitbynië,
Macedonië, Samotracen, Neapolis, Tbyatiren, Thes-
salunica, Athenen, Corinthe, Galatië, Alexandrië,
Achaje, Damascus, Antipatres, Syracusen, Puteo-
len, Hierapolis, Nicopolis.
Zjet daar kinderen! Uiermede zullen wij nu dit
boekje eindigen. Gij zijt blijde dat gij die naam-
woorden doorgeworsteld zijt. Indien gij al de namen
en andere woorden, die bier in staan, vaardig en
naar behooren kunt uitspreken, dan zult gij in het
vervolg altijd in mooije boekjes lezen. Doch zoo uw
Meester oordeelt dat gij dit alles nog niet naar be-
hooren kunt spellen en lezen, dan moet gij nog eens
weer voor aan in dit boekje beginnen: want hoe be-
ter gij 'dit kunt des te gemakkelijker zult gij nader-
hand in andere boeken kunnen lezen. Vooral moet
fij de leeslesjes wel begrepen en vast in uw geheugen