Boekgegevens
Titel: Spel- en leesboekje, ten dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Pijkeren, J.
Uitgave: Zutphen: W.C. Wansveld, 1856
10e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7362
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201671
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Spel- en leesboekje, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
57. LES.
Dionysius Arcopagit.i, Demetrius, Aristarchus,
Tychius, Trosimus, Gamali'dl, Ananias, Claudius,
Priscilla, Aquilas,- Epenetus, Andronicus, Amblian,
Urbanus, Stachijn, Aristobulus, Herodiones, Narcis-
sus, Tryfenas, Tbryfosa, Asyncrites Flegontes, Pa-
trobas, Filogus, Fortunatus, Achaicus, Epafas, Ar-
ebippus, Onesiforus, Eubulus, Claudius.
De naamwoorden, die in deze en in de vorige les
opgegeven worden, zijn alle namen van menscben die
in de eerste eeuw van onze jaartelling geleefd hebben.
De eerste eeuw van onze jaartelling, wat wil dat
zeggen? Eene eeuw bevat een tijdbestek van honderd
jaren. Nu beginnen wij onze jaren te rekenen met
de geboorte van onzen Zaligmaker Jezüs Christus. De
eerste eeuw is dus de tijd beneden de honderd jaren
na de geboorte van Christus; en toen bet honderdste
jaar verioopen was, begon de tweede eeuw, die weer
honderd jaren duurde, en zoo vervolgens. Tegenwoor-
dig zijn er achttienmaal honderd jaren en dus achttien
volle eeuwen verioopen, en wij leven nu in de negen-
tiende eeuw. Men noemt die de Christelijke jaarteU
ling, om dat zij in die landen, en onder die volke-
ren is aangenomen, waar de Christelijke Godsdienst
beleden wordt.