Boekgegevens
Titel: Spel- en leesboekje, ten dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Pijkeren, J.
Uitgave: Zutphen: W.C. Wansveld, 1856
10e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7362
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201671
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Spel- en leesboekje, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
CO
19. LES.
Pclrus, Jacobus, Johaoncs, Andreas, Filippus,
Thomas, Bartholomcus, Matlheus, Simon Selotes,
Judas de broeder van Jaiiobus, Mathias, Stefanus,
Prochorus, Micanorum, Parmenas, Nicolaus, Barna-
bas, Marcus, Lucius, Lazarus.
Deze vïaren vrienden en volgelingen van Jezus
Christus, van wien wij in de vorige les gesproken
hebben. Sommige van dezelve reisden gestadig met
Hem., van de eene plaats naar de andere, en wor-
den bij uitstek zijne leerlingen genaamd. Naderhand
ginjjen zij het land door, om de menschen met de
leer van hunnen grooten Meester bekend te maken;
cn hebben vele volkeren tot den Christelijken Gods-
dienst gebragt. Lazarus was ook een groot vriend
van Jezus. Gij hebt in de vorige les gezien dat Hij
dx)ode menschen weer levend genlaakt heeft; Lazarus
was eene van de gene, aan wien dit groote wonder
verrigt werd: want eens gebeurde het dat eene zware
ziekte hem overviel, waaraan hij stierf. Jezus dit
hoorende, ging daar heen, en kwam bij zijne zusters
die bitterlijk weenden om den dood van haren broe-
der. Dit trof het medelijdend hart van Jezus, en
Hij bragt hem terstond weer in het leven, tot verba-
zing van alle die er tegenwoordig warcu.