Boekgegevens
Titel: Spel- en leesboekje, ten dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Pijkeren, J.
Uitgave: Zutphen: W.C. Wansveld, 1856
10e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7362
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201671
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Spel- en leesboekje, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
89
SS. LES,
Arfaxad, Gainan, Falek, Saruch, Nachor, Esrom,
Aminadab, Naässon, Jesse, Nathan, Mathatha, Mai-
nau, Eliakiin, Simeon, Malhaf, Jorim, Eliëzer, El-
modam, Cosam, Melchi, Salathiël, Zorobabel, Jusnna,
Semeï, Mathathia, Maälh, Naggai, Nanm, Heli, Jozef.
Deze Jozef was de man van Maria, die de Moeder
was van onzen Zaligmaker Jezus Christus, Van de
geboorte van Jezus Christus houden wy nog alle jaar
op het Kersfeest gedachtenis. De geschied^nis van
dien eerbiedwaardigen persoon, vinden wij in de vier
eerste boeken van het Nieuwe Testamenti Zoo dra
gij wat verder gevorderd zijt, moet gij die nu en
dan eens lezen. Gij zult dan zien hoe veel goed Hij
onder de menschen gedaan heeft. Hij ging het land
door, en leerden den menschen hoe zij gelukkig kon-
den worden. Daarbij maakte Hij zieke menschen
gezond, blinde ziende', doove hoorende, stomme spre-
kende; ja Hij heeft doode menschen levend gemaakt.
Gij zult wel vragen, hoe was het mogelijk, dat een
mensch dat konde doen ? Maar Hij was ook meer dan
een mensch. Hij was de zoon van God. Mettegen-
staande dit alles had Hij nog vele vijanden, die Hem
op allerlei wijze zochten te beleedigen. cn eindelijk
ter dood gebragt hebben. Hij is echter niet dood ge-
bleven; maar is ten derden dage weer levend gewor-
den, en nu bij zijnen Vader in den Hemel verheerlijkt.