Boekgegevens
Titel: Spel- en leesboekje, ten dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Pijkeren, J.
Uitgave: Zutphen: W.C. Wansveld, 1856
10e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7362
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201671
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Spel- en leesboekje, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Sö. LES.
Saul, David, Salomo, Rcliabcam, Jcrobeam, Na-
dab, Baësa, Josafat, Jehoran, Achasia, Alhalia,
Achab, Joachas, Jeroboam, Amasia, Asaiia, Jotham,
Achas, lliskia, Manasse, Sallmn-, Menahem, Pekaja,
Josia, Joachas, Jojakim, Joachim Zedekias.
Dit zija alle uamen van Koningen, die over het
Joodsche volk geregeerd hebben. Sommige van de-
zelve waren brave en deugdzame mannen, andere
waren ondeugend cn Goddeloos. Onder de deugd-
zame Vorsten, kan vooral hunne tweede Koning, te
weten, de Godvreezende David geteld worden. Deze
David was in zijne jeugd een schaapherder, en hoedde
de schapen van zijnen Vader. Een schaapherder! is
die Koning geworden? dat is raar, zult gij zeggen.
Ja kinderen! dat gebeurt ook niet veel. Echter zijn
er toch wel meer voorbeelden, dat menschen van
eenen lageren stand, tot groote mannen en tot aan-
zienlijke eereposten verheven worden. Zoudt gij mij
daarvan ook voorbeelden weten op te noemen? Denkt
dan maar eens aan Jozef waarvan gij reeds gelezeu
hebt. Weet gij het u nog te herinneren? Wat was
Jozef in het eerst toen hij in dat vreemde land
kwam? Wat is hij naderhand geworden?