Boekgegevens
Titel: Spel- en leesboekje, ten dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Pijkeren, J.
Uitgave: Zutphen: W.C. Wansveld, 1856
10e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7362
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201671
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Spel- en leesboekje, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
u
Si. L£S.
Otbniël, Ebud, Samgar, GideoH, Abimelceii,
Thola, Jaïr, Jeftha, Ebsan, Elon, Aldon, EU,
Samuël, Siiiison.
Simson was een zeer bijzonder mensch. llij had
eene ongemeene steriite, en heeft verbazende stukkeu
uitgevoerd. Ik zal u in het kort bet een en ander
van hem verhalen. Toen hij nog een jongeling was,
ontmoette hem eene leeuw. (Een leeuw, dit weet gij,
is een verscheurend dier.) Simson werd er echter
niet bang voor, maar greep hem aan, smeet hem
op den grond en scheurde hem aan stukken. Op
een' anderen tijd, als hem eene menigte van zijne
vijanden te gemoet kwamen, met oogmerk om hem
gevangen te nemen, greep hij eene ezels kinnebak,
liep hen te gemoet en versloeg duizend man. Wacht,
daar valt mij nog meer van hem in dc gedachten.
Eens was hij in eene stad, waar men hem wilde
vangen. Men hield ten dien einde de poorten geslo-
ten, op dat hij er niet uit konde. Hij slond dan
des nachts op, ging naar de poort, en die gesloten
vindende, nam hij dezelve met posten en al op zijne
schouders, en bragt ze op eenen hoogen- berg. Dq
menschen zullen des morgens ook niet aardig opgeke-
ken hsbbeii, toen zij zagen dat «Ie poort weg was.