Boekgegevens
Titel: Spel- en leesboekje, ten dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Pijkeren, J.
Uitgave: Zutphen: W.C. Wansveld, 1856
10e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7362
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201671
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Spel- en leesboekje, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
b3
49. LKS.
Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issascbar, Zebulua,
Gad, Azar, Dan, Naftali, Jozef, Benjamin, Ma-
nasse, Efraïm.
Dit waren dc stamvaders van de Joden, die weleer
Israëliten genaamd werden. Zij waren alle zoons van
den ouden Vader Jakob, behalve Manasse cn Efraïm,
die Jozefs zoons, cn dus kleinzoons van Jakob waren.
Van Jozef hebt gij zeker wel eens hooren. lezen; hoe
hij van zijne broeders benijd en mishandeld werd; en
dat z'ij hem eindelijk voor slaaf verkochten. Wat eeu
slaaf is, zal de meester u wel zeggen. Jozef moest
dan ver van zijnen Vader met vreemde menschen
naar een vreemd land. In dat land werd hij weer
verkocht aan een groot Heer. In het eerst was hij
daar nog al vrij gelukkig; doch naderhand werd hij,
door toedoen van eene slechte vrouw, onverdiend in
de gevangenis gezet. Hij was en bleef onder dit alles
braaf en Godvreezend. Eindelijk werd hij weer uit
dc gevangenis gehaald, kwam bij den Koning aan het
hof, en werd tot Regent over dat land aangesteld.
Na ecnigen tijd had hij het genoegen om zijnen Va-
S der en zijne geheele familie nog weer bij zich te zien.
J Hij was in het geheel niet haatdragend; maar vergaf
zijnen broederen al het kwaad dat zij hem gedaan
1 hadden; eu zij leefden met clkanderen in vriendschap,,
j .en waren nu regt gclukki!;.