Boekgegevens
Titel: Spel- en leesboekje, ten dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Pijkeren, J.
Uitgave: Zutphen: W.C. Wansveld, 1856
10e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7362
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201671
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Spel- en leesboekje, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
SI
47. LES.
De nakomelingen van Kain waren:
Hanoch, Hirad, Mecliujaël, Methusael, Lamech,
Jabal, Jubal, Tubalkain.
De namen die tot hiertoe zijn opgegeven, zijn de
namen van mei^chen die in de eerste wereld geleefd
hebben. De eerste wereld, zult gij zeggen; zijn er
dan twee of meer werelden geweest? Dit zal ik u
zeggen mijne kinderen 1
Ruim zestien honderd en vijftig jaren na de schep-
ping of het begin van deze wereld, waren de men-
schen, door het algemeen, slecht en ondeugend ge-
worden; en onze lieve Heer deed het geheele mensch-
dom, behalve één vroom en deugdzaam huisgezin,
omkomen, door eene ongemeen hoogen Watervloed, de
Zondvloed genaamd, waarvan gij wel eens zult ge-
hoord hebben. Acht personen, die het huisgezin van
den Godvruchtigen INpach uitmaakten, bleven in het
leven, door middel van een schip, de Ark genaam^,
welke hij ten dien einde, cn op Gods bevel had laten
vervaardigen. In dit schip ging Noach met de zijnen,
en hij nam ook van alle dieren ecni^e met zich; uit
dit klein getal is naderhand het geslacht der mensChen
en dieren weer voort gekomen en aangegroeid. Nu
noemt men den tijd voor dien vloed, de eerste we-
reld, en van de menschen, die toen geleefd hebben,
zegt men, dat zij in de eerste wereld geleefd hebben.