Boekgegevens
Titel: Spel- en leesboekje, ten dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Pijkeren, J.
Uitgave: Zutphen: W.C. Wansveld, 1856
10e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7362
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201671
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Spel- en leesboekje, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
so
» ie. LES.
Adam en Era leefden in het eerst zeer gelukkig.
Zij ging«n met God om als met eenen vriend. Echter
gebeurde er iets, dat hen in hun geluk stoorde. Zij
aten van de vrucht eens booms welke God hun verbo-
den had, en waren dus ongehoorzaam. Nu moesten
zij uit dien schooncn hof vertrekken, en ondervonden
Gods ongenoegen op eene geduchte wijze. Ongehoor-
zaamheid is toch groote zonde, en wordt menigmaal
zwaar gestraft. Onthoudt dat wel mijne kinderen!
Kain, Abel en Seth waren zoons van Adam. Kain
de oudste was geen best mensch, cn werd dus ook
niet zeer van God bemind. Abel was braaf en God-
vruchtig, en kreeg daarom den voorrang boven zijnen
broeder. Dit merkte Kain ook wel, en werd daarom
nijdig op zijnen broeder. Dat was slecht van Kain.
Weet gij ook wat nijdigheid is? Als gij het niet
weet, zal de Meester het u wel zeggen. Klaas! zoudt
gij ook nijdig op uw broertje worden, als die, om
dat hij beter leert dan gij, ook eerder een' uieaw
boek kreeg? — Nu het ging met Kain nog verder.
Hij naA het booze opzet om zijnen broeder van kantt
te helpen, zoo als hij ook deed: want als zij eens
in het veld waren, greep hij zijnen broeder en »loeg
hem dood.