Boekgegevens
Titel: Spel- en leesboekje, ten dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Pijkeren, J.
Uitgave: Zutphen: W.C. Wansveld, 1856
10e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7362
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201671
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Spel- en leesboekje, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
88. LES.
Kinderen! Nu zal ilc u nog eenige namen van
nienschen opgeven, zoo als die in den Bijbel voor-
tomen O! die slimme namen, die zijn toch niet
aangenaam om te leeren, zegt gij. Het kan waar
zijn dat gij er niet veel vermaak in vindt, echter
is het goed dat gij dezelve leert uitspreken, dan zijt
gij niet verlegen, als gij naderhand eens in den
Bijbel leest Ook zal ik het u zoo aangenaam ma-
ken als mij mogelijk is. Ik zal hier en daar eene
kleine geschiedenis laten volgen; en ik wed met u
dat gij er wel vermaak in zult vinden. Wij zullen
het aanstonds eens beproeven, spelt maar dc volgende
woorden: .
Adam, Kain, Abel, Seth, Enos, Kenau,
Mahalaliël, Jered,'' Henoch, Methusalah, Koach.
Adam was de eerste mensch, en onzer aller Vader.
Hij werd van God geschapen, cn woonde in eenen
li hof, het Paradijs genaamd, waar het zeer aange-
i naam en vermakelijk was. Toen Adam eerst gescha-
pen werd, was hij de eenigste mensch op de geheele
li aarde. Wel Jan! hoe zoude u dat bevallen als eens
igeen mensch meer op de wereld ware als gij? Niet
best geloof ik. Na het duurde met Adam ook niet
;lang of God gaf hem eene vrouw. Weet gij ook
hoe die heette?