Boekgegevens
Titel: Spel- en leesboekje, ten dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Pijkeren, J.
Uitgave: Zutphen: W.C. Wansveld, 1856
10e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7362
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201671
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Spel- en leesboekje, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
«
88. LES.
Gij zult zekerlijk vrageii mijne kinderen! van
waar komt. die grootc verandering, want ik Leb
menigmaal hooren zeggen dat wij nu in beschaafd-
heid, bijna voor geen volk op de geheele aarde
behoeven onder te doen? Men zoude hier verschei-
dene zaken kunnen opgeven, die daarvan de oorzaken
geweest zijn; of daartoe den weg gebaand hebben.
Eene verkeering met vreemdelingen, die ten dien
tijde reeds op eene hoogere trap van beschaving
stonden, dan onze voorvaders, en waarvan zij nu en
dan iets overnamen; van hen leerden zij kunsten
en wetenschappen; de Christelijke Godsdienst werd
hier met er tijd verkondigd, waarvoor het afgodisch
bijgeloof begon te wijken; eigene vlijt, naarstigheid
en onderzoek. Ziet daar, de voornaamste dingen,
waardoor wij tot dien trap der beschaafbeid gekomen
' zijn.