Boekgegevens
Titel: Spel- en leesboekje, ten dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Pijkeren, J.
Uitgave: Zutphen: W.C. Wansveld, 1856
10e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7362
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201671
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Spel- en leesboekje, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
u
88. LES.
In de voorgaande les zagen wij, dat dit land nn,
wat de oppervlakte des gronds betreft, eene geheel
andere gedaante heeft ^ dan voor negentien honderd
jaren: niet minder verschillen de tegenwoordige be-
woners van het zelve, in gewoonten, zeden en Gods-
dienst, van die hunner voorvaders. Die menschen
waren toen zeer ruw en onbeschaafd. Zij wisten
in den beginne van geene landbouw; handwerken
kenden zij niet, nog minder de beoefening van
beschaafde kunsten cn wetenschappen. Lezen of
schrijven werd bij hen niet geleerd. Hunne voor-
naamste bezigheid was visschen en op de jagt gaan.
Van de vellen der dieren maakten zij zich klee-
deren. Ook hadden zij verwarde denkbeelden van
den Godsdienst: want zij vereerden en aanbaden
beelden, die zij voor hunne Goden hielden, en
welke zij in groote digtc bosschen hunnen eerdienst
bewezen.