Boekgegevens
Titel: Spel- en leesboekje, ten dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Pijkeren, J.
Uitgave: Zutphen: W.C. Wansveld, 1856
10e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7362
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201671
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Spel- en leesboekje, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
4.Ö
19. LES.
Als gij wat verder tornt, moet gij u vooral in dc
vadetlandsclie gescliiedenis oefenen. Het staat toch
fraai met dc lotgevallen van' ons eigen land bekend
te zijn. Wij zullen er nu echter niet breedvoerig
van spreken. Met een enkel woord wil ik u echter
zeggen, dat dit land nu een geheel andere gedaante
heeft dan voor ruim negentien honderd jaren, toen
de Batavieren, onze voorouders, hier eerst kwamen
wonen. Toen waren er in het geheel geene steden
of dorperi; het land was woest en onbebouwd, . en
geleek eene wildernis. Tegenwoordig ziet het cr ge-
heel anders uit: want ''men heeft er nu naar even-
t
redigheid der grootte, meer sleden en dorpen, dan
men bijna in eenig land aantreft. Ook zijn er heer-
lijke gras- en koornyclden, dio dc menigte der in-
woners, schoon niet geheel, echter voor een groot
gedeelte kunnen voeden. Wat kan vlijt cn naarstig-
heid al niet uitwerken 1