Boekgegevens
Titel: Spel- en leesboekje, ten dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Pijkeren, J.
Uitgave: Zutphen: W.C. Wansveld, 1856
10e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7362
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201671
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Spel- en leesboekje, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
Lolverwisselingeii
Tijdsomstandigheden
Kiezersvergadering
Veslinghouwkunde
Zijdfkramerswinkel
Wederwaardigheden
Verongelijkingen
97. LES.
Onvergankelijkheden
Suikerradinaderij
Alomtegrnwocrdighéid
Kaslanjehoomhlad
Pelersi'lievvortel
Titelbladen
West noord westewind.
Pieter ging des avonds vergenoegd en wel te vrede
Daar bed. Hij zag de maan helder in zijne kamer
schijnen, en dacht nog op het gesprek van dien avond.
Eiiulelijk kwam hem eene zwarijiheid te binnen; mijn
vader heeft gezegd, dacht hij bij zich zeiven, dat de
maan haar licht van de stralen der zou ontvangt.
Hoe kan dat toch zijn, de zou is immers onder, en
als die weg is, hoe kan zij dan nog de maan be-
schijnen? Des morgens opgestaan ,zijnde, vroeg hij
dit aan zijnen Vader. Gij zijt nog te jong, zeide dc .
Vader, om nu nog verder met u over zulke onder-
werpen te handelen, als gij wat ouder zijt, zult gij
daartoe wel eens gelegenheid vinden. Dit alleen zal
ik u nog zeggen, dat wij de zon, des avonds wel uit
ons gezigt verliezen, maar zij is daarom niet weg. Zij
beschijnt dan nog een ander gedeelte van deze aarde;
en wanneer wij hoog boven de aarde verheven waren,
zouden wij haar ook nog kunnen zien. Nu is de
maan eenen aanmerkelijken afstand van de aarde ver-
wijderd, en kan dus zeer wel door de zon beschenen
worden, ofschoon wij haar op de aarde niet zien kunnen.