Boekgegevens
Titel: Spel- en leesboekje, ten dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Pijkeren, J.
Uitgave: Zutphen: W.C. Wansveld, 1856
10e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7362
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201671
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Spel- en leesboekje, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Eigenzinnigheid^
Verdrietelijkheid
Navolgenswaardig
Verstandsoefening
Verschoonenswaardig
Letteroefeningen
Gemoedsgesteltenis
29
88. LES.
Onvergelijkelijk
Broodbakkerijea
Diamantslijperij
Hazewindhonden
Kunstoefeningen
Duiveneijeren
Geslachtrekenaar.
Piet kwam met zijnen Vader te huis. Aanstonds
zeide de Vader, nu zal ik zien of ik aan uwe weet-
gierigheid voldoen kan. Jlij zette de kaars op eene
verhevene plaats en nam eenen grooten bal, hield
dien op eenen afstand légen over de kaars, cn Piet
moest tusschen beiden staan. Ziet gij nu. wel dat
het licht van dè kaars tegen den hal schijnt en den-
zelven aan de eene zijde geheel verlicht? Ja wel,
Vader, zeide Piet. Nu kwam de Vader wat nader
op. "de kaars aan, omtrent tegen over Piet, en toen
zag hij het schijnsel op den bal maar voor de half-
scheid, vervolgens nog wat nader op de kaars aanko-
m(;nde, zag hij maar een klein streepje van den bal
■verlicht. Van wasr komt het, dat bet schijnsel op
den bal nu kleiner is dan toen ik u dien eerst ver-
toonde? Dat begrijp ik zeer wel, zeide Piet, om
dat de kaars nu aan die zijde op den bal schijnt
waar ik hem niet zien kan.