Boekgegevens
Titel: Spel- en leesboekje, ten dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Pijkeren, J.
Uitgave: Zutphen: W.C. Wansveld, 1856
10e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7362
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201671
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Spel- en leesboekje, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
88. LES.
Granaalappelboom
Onverder H ij Uieden
Gemeenschappelijk
Veronachtzamen
Vergezelschappen
Wederspanniglijk
Verhoovaardigen
Gevolmagtigde
Oudekleerverkoopcr
Dubbelzinnigheid
Nakomelingschap
Tegenwoordigheid
Ongeioofljkheid
Gewapenderhand
Ondergcschreven
Edelmoedigheid
Verroekeloozen
Onbeschrijfelijk.
Nu weet gij mijne kinderen! wat dauw, rijp,
nevel, regen en hagel is, en waaruit dezelve ont-
staan. Ik zal u ook nog met een enkel woord zeg-
gen wat de sneeuw is, en hoe die gevormd wordt:
de sneeuw is niet anders dan fijne bevrozene, water-
deeltjes, die in ile lucht zweven en naar beneden
vallen. Wanneer nu eenige van dezelve aan elkander
hechten, worden het sneeuwvlokken. De sneeuw is
des winters nuttig om het te velde staande winter-
koorn tegen eene al te strenge vorst te dekken. In
ons land heeft men zelden veel sneeuw; doch in
sommige andere landen kan zij tot erne verbazende
hoogte vallen; zelfs heeft men pjaatsen ouder de
koude luchtstreken, waar de grond bijna het geheale
jaar door, met sneeuw bedekt is.