Boekgegevens
Titel: Spel- en leesboekje, ten dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Pijkeren, J.
Uitgave: Zutphen: W.C. Wansveld, 1856
10e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7362
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201671
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Spel- en leesboekje, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
fi
88. LES.
Ongodsdienstiglijk
Besm'ettelijkheid
Ongelijkvormiglieid
Oostindievaardcr
Meerderjarigheid
Middehuatigheid
Onuitblusschelijk
Schorseneelwortel
Letterkundigheid
Onoverwinnelijk
Wederopstanding
Vredelievendheid
Krokodilstranen
Edelmoedigheid
Ankersmederij
Kannetjesappel
Loodwitmakerij
Kapittelstokje.
Dikwijls gebeurt het dat hier beneden op de. aarde
eene dikke vochtige damp beerscht, die men nevel
of mist noemt; en die somtijds zoo digt en donker
is, dat men geene vijftig treden ver van zich kan
zien. Ais men dan in een ruim teld of op plaatsen
is, waar men niet goed den weg weet, kan men ligt
dwalen. De nevel bestaat uit fijne waterdeeltjes, die
uit verdikte dampen ontstaan, en zich in kleine fijne
droppeltjes gevormd hebbende, naar beneden vallen.
Wanneer nu de zon van boven op de nevel schijnt,
wordt hij door de warmte uitgezet, begint uitte-
wasemen en rijst dan weder naar boven. Uit zulke
opstijgende nevels of waterachtige vochten komen de
wolken.