Boekgegevens
Titel: Spel- en leesboekje, ten dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Pijkeren, J.
Uitgave: Zutphen: W.C. Wansveld, 1856
10e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7362
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201671
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Spel- en leesboekje, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
Woorden \aii vijf
ib.
Residcntïpplaats
W alvi-clivisscherij
Lantaarnopsteker
Mcnschenmoordenaar
Opperschooibestuur
Huwelijksvoorwaarde
Naclilegaalseijerea
en meer lettergrepen.
LES.
Wagenmakerswinkel
Kaslcninakersarbeid
Tempelofferande
Leugenverdiclitsel
Broedermoordenaar
Slaapbollensieroop
Koordendansersspel
Die een ander meent te bedrieijen, bedriegt ge-
meenlijk zich zeiven. Dit is ten minsten veeltijds bet
geval van kinderen, die Iraag zijn om naar de school
te gaan , of geenen lust lot leeren hebben. Zulke
kinderen zijn pewoon om gedurig wel een^ van de
schooi te blijven; en weten dan allerlei uitvlugten
te bedenken, waarmede zij hunne goede Ouders en
Meesiers zoeken te bedriegen: dan hebuen zij pijn in
het hoofd, dan pijn in den buik, dan weten zij zich
hier ol daar zoo lang te verbergen of op Ie houden,
tot dat het te laat is, en dan durven zij ni(t naar
de school, "maar moeten te huis blijven; en hier-
mede zijn zij bijzonder wel in bun schik. Maar die
arme b'oeden, zij bedenken niet dat zij hierdoor zich
zeiven het meest benadeelen, zoo als gij dit in de
volgende les zult zien.