Boekgegevens
Titel: Spel- en leesboekje, ten dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Pijkeren, J.
Uitgave: Zutphen: W.C. Wansveld, 1856
10e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7362
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201671
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Spel- en leesboekje, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 2'. LES.
Zandwoestijnen Tooverachtig
Speelgenootjes Geboortedag
Oogenblikkelijk Geheimschrijver
Onervarenheid Onbetamelijk
Toeëigenen Pinksterbloemen
Toespijkeren . 'Letteroefening
Geneesmiddelen Trouweloosheid
Nedertui melen Tusschenwerpsel
Verstandigheid Kwaadaardigheid
Ongehoorzaam Onwelvoegelijk
Achterhoudendheid Timmerlieden
lïartgesteltenis Oefenscholen
Fruitverkooper Harrewarrerij
fieschiedschrijver Tüsschenvoegsel
Godgeleerdheid Twijfelachtig.
Men moet elkeu dag wijzer en beter worden,
zegt de Meester. Wijzer kän ik eiken dag worden,
als ik maar oplellénd ben. Van daag heb ik iets
geleerd, dat ik gisteren nog niet wist, en morgen
zal ik denkelijk wat leeren, dat ik nu nog niet weet.
Maar het ergst is, dat ik alles niet onthouden kan;
rn dat weet de Meester ook wel.- Wat meent gij
dat de 3Ieester van daag nog aan ons zeide? Zie
maar eens iü de volgende les, daar zal ik het u
vertellen.