Boekgegevens
Titel: Leeslesjes voor eenigzins gevorderde kinderen, ten dienste der scholen
Deel: Eerste stukje
Auteur: Pijkeren, J.
Uitgave: Zutphen: W.C. Wansleven, 1850
10e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7333
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201668
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leeslesjes voor eenigzins gevorderde kinderen, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
ó5 L E S.
Neen , neen , ik speel niet weer
zoo digt bi) het wa ter. Hebt gij
wel gehoord dat Derk Waag-
hals in het water gevallen is?
Hij liep zoo digf, o zoo digt op
den kant van de sloot. Jongens!
wie doet mij dat na, riep hij.
Zie ! ik durf nog wel dig ter op
den kant. Met ee nen gleed hij
van den wal, en tot o ver de
oo ren in het wa ter. Hij kroop
er nog schieli]k weer uit; maar,
o, wat was hi] nat!
56 L E S.
Derk Waag hals is wel te regt
een waag hals. Hoe ligt had hy
kun nen ver drin ken 1 Het wa ter
was nog al rry diep. Hij is nu al
tweemaal te pas gekomen. Laatst
toen hij o vei* de ban ken liep, viel
by, en kreeg een puist voor het hoofd;
en nu weder iu het water. Ikhoud
van die grap pen niet. Ik wil mg
wiet zoo ligt in ge vaar stel len.