Boekgegevens
Titel: Leeslesjes voor eenigzins gevorderde kinderen, ten dienste der scholen
Deel: Eerste stukje
Auteur: Pijkeren, J.
Uitgave: Zutphen: W.C. Wansleven, 1850
10e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7333
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201668
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leeslesjes voor eenigzins gevorderde kinderen, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
33 L E S.
Bet je is een regt aar dig
meisje, zegt de mees ter j maar,
het is jammer, zij houdt te
veel van pra ten. Zij ver geet
dan ha re les te lee ren, en
moet ge du rig in de school
blijven. Als bet je niet zoo
veel te snap pen had, dan wa-
re zi] al veel verder geweest,
Betje^ Bet je. Wat staat
daar op dat bord? Kijk eens,
of gij het Ie zen kunt,
34 LES.
Ja , ja, zegt B et je ^ ik kan
wel Ie zen, wat daar op het bord
staat. Pas op maar. leest:
Een kind, dat altijd snapten praat,
kan niet veel leeren. Zulk eeu
kind be driegt zich zelf, en is ook
hin der liyk Toor an de re kin de ren«
Als dat zoo is, dau wil ik niet
weer zoo T«el pra ten.