Boekgegevens
Titel: Leeslesjes voor eenigzins gevorderde kinderen, ten dienste der scholen
Deel: Eerste stukje
Auteur: Pijkeren, J.
Uitgave: Zutphen: W.C. Wansleven, 1850
10e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7333
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201668
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leeslesjes voor eenigzins gevorderde kinderen, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
^a der wil wel hebben, dat
ik met an de re kin de ren spe-
len zal; maar ik mag met gee-
ne lom pe of stou te kin de ren
spelen: vooral niet met kinde-
ren , die vloe ken, Vloe ken is
groote zonde, zegt Vader,
God heeft het ons ver bo den ,
en wat God verbiedt, mogen
wi] niet doen. Met wel ke kin-
de ren mag ik niet spe len ?
30 L E S.
Ik speelde ou langs oiet Wil'
lem, die altijd Tloekl Mijn Fa-
der /ag het. Maar, wat meent
gij, dat Vader deed? Vader
riep mij. Ik moest te huis komen,
en mogt dien dag niet weer spe len.
lierst be gon ik te hui len ; maar
Vader heeft my zoo veel gezegd,
dat ik wel begreep, dal hij gelijk bad.
Ik speel niet weer mei Wil lem^
Züo lang hij Uoekl.
2