Boekgegevens
Titel: Korte geographische oefeningen, voor het eerste onderwijs in de kennis der geheele aarde: ten dienste der lagere scholen
Auteur: Prinsen, P.J.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en Zoon, 1834
6e verb. dr; 1e uitg.: 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7292
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201639
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte geographische oefeningen, voor het eerste onderwijs in de kennis der geheele aarde: ten dienste der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-
of Udfen,, eene beroemde handelftad, en de plaats
der bedevaarten van de Braminen, die hier 34 tem-
pels hebben, (24) Sahranpour^ de gewigtigfte han-
delflad, met eene bijbeldrukkerij, voor Oosterfche
talen. (25) Calcotta^ 7 uren in den omtrek, mec
een half millioen inwoners.- (26) Benares^ mec
580000 inwoners. Deze is de zitplaats der Indifchc
geleerdheid, en de voornaamfte ftad, waarheen de
Hindos hunne bedevaarten rigten, (27) Madras,
met eene brug vau 29 bogen over de rivier, en
ruim 300CC0 inwoners. (28) Golkonda ^ de voor-
naamfte plaats der diamanten. (29) Bombay, eene
rijke ftad op het eiland van dien uaam, met 200000
inwoners. (30) Cananur, in eene flreek lands,
i'ijk can diamanten, In het oostelijk schierei-
LAwp: (31) Rangim ^ met 30000 inwoners, en
(32) Siam oï Jut hia ^ me: iipooo inwoners; deze
beide laatfte fteden zijn geheel op bamboespalen
•'ebouwd. In China : (33) Pekir.g, eene zeer
mcrkvv'^ aardige ftad, met 2 millioen inwoners. (34)
Nanking^ met een millioen inwoners. ^35) Canton,
met een millioen inwoners, waarvan een derde deel
op fchuiten leven. (36) Lasfa cn (37) Kadmandu.
In JAPAN; (38) Jeddo en (39) Nangasaki,
Eilanden, (aa) Laquedlvifche e,n (bb) MaU
divifche eilanden, (cc) Ceylon, (dd) de Anda-
w.anfche en (ee) Nicobardifche eilanden, (ff) De
Sur.da eilanden, waaronder (ff) Java, met de
ftad C40) Batavia, (gg) De Mohikfche (^Specerij-
E 2 au