Boekgegevens
Titel: Korte geographische oefeningen, voor het eerste onderwijs in de kennis der geheele aarde: ten dienste der lagere scholen
Auteur: Prinsen, P.J.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en Zoon, 1834
6e verb. dr; 1e uitg.: 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7292
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201639
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte geographische oefeningen, voor het eerste onderwijs in de kennis der geheele aarde: ten dienste der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— -50 —
TVjiar Üp lU*}êgoumn ?— Hoe is het gejïeldf
IVot brengt het voort? — iVelke zijn dc voornjc.
fte fteden ? — !Vat zegt gij van Bej-gen ?
TVaar ligt Nawen ? — Hoe is het gefield ?
rn-
TVat brengt het voort? — H'^at zegt gij van de
ftad N-a'»r.ai ? — En v^n Bir.ani ?
JVaar ligt het Groothertogdom Luxejnhurg? —
Hoe is het gefteld ? — IP'elke zijn de me^rkvaardig-
fie fteden ? — JVat zegt gij van Ltixemhurg ?
Heeft het Koningrijk der Nederlanden sok buiten-
landfche bezittingen en waar ?
ZESTIENDE LES,
Het noorderdeel van Europa,
Hat noorderdeel van Europa bcva: de ïlatcii
Grootbrittanje en Ierland, Denemarken , Zweden,
Noorwegen en Rusland,
Hoewel deze landen naar het noorden eene ruwe
koude lucht en minder vruchtbare gefteldheid heb-
ben, zoo^heeft toch ieder zijne bijzondere aange-
naamheden en nuttigheden. Zoo levert het rijk van
Grooth-ittanjs en Ierland het fchoonfte blik- en
ijzerwerk, als ook de fnelfte paarden. Denemarken
heefc overvloed van rundvee. Zweden cn Noor-
wegen bezit het beste ijzer en koper. Rusland le-
vert zeer veel pelswerk, hout en koren.
Wateren, (a"*) De Teems en (b*) Severn in
engeland ; (c*) de Sley , (n*) de groote Dek ,
(e*) dc kleine Belt, en (f*) de Sont in dene-
mapv-