Boekgegevens
Titel: Korte geographische oefeningen, voor het eerste onderwijs in de kennis der geheele aarde: ten dienste der lagere scholen
Auteur: Prinsen, P.J.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en Zoon, 1834
6e verb. dr; 1e uitg.: 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7292
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201639
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte geographische oefeningen, voor het eerste onderwijs in de kennis der geheele aarde: ten dienste der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 42 —
grond zandig met kreupelbosch en heide, voorna-
melijk iai dat gedeelte der Provincie, dat het Kem-
penland genoemd Avordt. In het overige gedeelte
is hij zeer vruchtbaar en brengt voort: rogge,
haver, boekweit, tarwe en vlas. Er is veel hout-
gewas en rit de moerasfen van het Kempenland
wordt veel turf bereid. De inwoners vinden de
middelen huns beltaans, in de nijverheid en den
koophandel.
Voor naam ft c Steden.' (i) Antwerpen, ncn
de Schelde, de hoofdliad der provincie, met
66000 inwoners. Zij is eene fchoone ftad, zeer
gelegen voor den koophandel, en heeft een voor-
naam dok, verfcheidene liefdadige Geftichten, eene
fraaije hoofdkerk, waaraan men o4. jaren gebouwd
heeft, met fchoone fchilderftukken van rubbens
en anderen. De toren dezer kerk is een der
fchoonfte van' ons land en is 466"voetcn hoog;
het Stadhuis, van hardfteen gebouwd met marmeren
kolommen en voeten lang; de beurs, naar
welker model die van Amfterdam en Londen ge-
bouwd zijn, en het kasteel, hetwelk in 1560 dOor
den Hertog van Alva is aangelegd en de gedaante
van eenen regelmatigen vijfhoek heeft. (2) Me-
chelen ^ met'ruim 20000 inwoners. De toren dezer
kerk is 348 voeten hoog,, en moest, naar het plan,
dat men er van gemaakt had, fpits eindigen en
d'aardcor nog een derde hooger worden. De handel
der ftad beftaat voornamelijk in k>inten, hoeden
de-