Boekgegevens
Titel: Korte geographische oefeningen, voor het eerste onderwijs in de kennis der geheele aarde: ten dienste der lagere scholen
Auteur: Prinsen, P.J.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en Zoon, 1834
6e verb. dr; 1e uitg.: 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7292
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201639
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte geographische oefeningen, voor het eerste onderwijs in de kennis der geheele aarde: ten dienste der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
7 —
Hier heeft men de grootlle boe^ccmnarkt ^ in iRi8
werden 13420 fluks vee op den eersten uiarktdag
in November gebragt. Wekelijks komen er vau
2 tot 6 honderd duizend ponden kaas. (7) E^^-
huizen, (5) Mcdenhlik^ met eene groote haven.
(9) Edam, bekend dpor de Edanifche kaas.
(10) Monnikendam, (11) Punnerend ^ aan het
einde van de drooggemaakte Purmer. (12) Naar-
den ^ eene (lerke vesting, (i-^ Muiden, {ló^JFcesp.
In deze (treek liggen vele bezienswaardige dorpen.
(15) '5 Gravenhage ^ de refidcntie des Konings en
der Geconftitueerde Magten, met 42000 inwoners.
Men heeft er fchoone kerken, prachtige paleizen
en fchoone gebouwen, eene fierrenwacht, gefchut-
gieterij, enz. ïli^t Haagfche Bosch, waarin het
Huis in 't büseh, is belangrijk. (16) Leyden, aan
den Rijn^ waarfchijnlijk de oudfte ftad van Zuid-
Holland , met eene Hooge School en 28000 inwo-
ners. Zij heeft eene fchoone Bibliotheek, Obfer-
vatorium, Botanifchen Tuin, laken- en wollen-fa-
brijken. Men ziet er den Burg, op eene hoogte
gebouwd, dien men voor een overblijffel der Ro-
meinen houdt: hier is een doolhof en diepe put.
Leidfche kaas en boter 15 vermaard. (17) Woer-
den, (18) Oudewater, (19) Delft ^ in eene zeer
vruchtbare landllreek , beroem.d door de grafplaatfen
van WILLEM DEN ï, HUGO DE GROOT, PIET HEIN
en TROMP, benevens die der koninklijke familie.
Het aardewerk dezer flad wordt veel gebruikt, en
C 3 het