Boekgegevens
Titel: Korte geographische oefeningen, voor het eerste onderwijs in de kennis der geheele aarde: ten dienste der lagere scholen
Auteur: Prinsen, P.J.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en Zoon, 1834
6e verb. dr; 1e uitg.: 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7292
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201639
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte geographische oefeningen, voor het eerste onderwijs in de kennis der geheele aarde: ten dienste der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 2p —
JVat van Harlingen ? — JVelke perfoon is in de
kerk te Sneek begraven? — IFelke eilnuden hehoo-
ren tot deze provincie?
TIENDE LES,
De Provinciën Drenthe en Overijsfel,
III. Drenthe. De lucht is in deze Provin-
cie niet ongezond, en dc grond over het algemeen
hooger, cn dus droogcr dan in Vriesland en Gro-
ningen ; waar dezelve het hoogst is, vindt men
vele bosfchen, en langs de üvieren goede weilan-
den. Hier en daar wast ook eenig koren, doch
het meest rogge en boekweit; aan de oostelijke
grenzen heeft men veie veengronden. Het getal
van inwoners is 49715.
Op fommige plaatfen van dit Landfcbap 'vindt
men ongemeen zware üeenen, in zekere orde naast
en op elkander gelegd, of ook wel geregeld in
den grond begraven. De eersten noemt men Htmne-
bedden , en houdt ze veelal voor de begraafplaatfen
der Hunnen^ een oud. Volk. De laatften noemt
men graf plaatfen, en houdt ze van latcren oor-
fprong. Ook zijn er veelvuldige zoogenoemde
Timuli of hoogten, waarin almede gewoonlijk ver-
brande menrchcnbeenderen, in of zonder Urnen o€
lijk^-