Boekgegevens
Titel: Korte geographische oefeningen, voor het eerste onderwijs in de kennis der geheele aarde: ten dienste der lagere scholen
Auteur: Prinsen, P.J.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en Zoon, 1834
6e verb. dr; 1e uitg.: 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7292
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201639
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte geographische oefeningen, voor het eerste onderwijs in de kennis der geheele aarde: ten dienste der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 28 —
Tiers. In de nabijheid dezer ftad ligt het dorf*
Britfum, alwaar de vermaarde coehoorn gebo-
ren werd. (2) Franeker ^ heeft eene doorluchtige
Schooi. (3) Harlingen, heeft eeiie goede haven
aan de Zuiderzee. De inwoners handelen op En-
geland,. Noorwegen en de Oostzee. Men vindt cr
zoutkeeten,, houtzaagmolens, fcheepstimmerwerven,
zeildoek en andere Fabrijken, en in den omtrek
vele fteenbakkerijen. C^) ira. kum. (5) Hindeloo-
pen. (ü) Stavoren, Wiiarbij liet vermaarde dorp
Molkwcrum ligt. (7) Lemmer, (8) Sloten, (9)
IJht, Cio) Sneek, eene zeer bloéijende ftnd. Hier
ligt de vermaarde zeefchuimer lange pier be-
graven, (11) Böhward, (ic) Dokkuw, Tot-deze
Provincie behooren de eilanden Ameland eri
{/) Scltiermonnikoog,
VRAGEN.
Waar ligt Groningen ? — Hoe is de grond ? —''
IVelke zijn de voortbrengfeh ? — ïVaai'van be-^
jlaan de inwoners voornamelijk ?
JVelke zijn de voornaamfte ftedcn ? — ïVijst die
aan, — JVaardoor is Groningen merkwaardig ? —^
Welk eiland behoort tot deze provincie ?
Welke provincie volgt nu ? — Hoe is de lucht in
Vriesland gefield? — Welke, is de gefteldheid van
■den grond'^ — Wat brengt hij voort?
Welke zijn de voornaamfie ftedcn ? — Wijst de-
zelve aan, ïVat zegt gij. van Leeuwarden ? —
. . Wat