Boekgegevens
Titel: Korte geographische oefeningen, voor het eerste onderwijs in de kennis der geheele aarde: ten dienste der lagere scholen
Auteur: Prinsen, P.J.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en Zoon, 1834
6e verb. dr; 1e uitg.: 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7292
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201639
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte geographische oefeningen, voor het eerste onderwijs in de kennis der geheele aarde: ten dienste der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 21 —
Voortbrengfelen. In dit rijk liecfc men
ijzer-, koper-, tin-, lood-, zink- en fteenkolen-
mijnen; marmer-, lei- en fteengroeven; hout,
turf, koren, hennep, vlas, meekrap, vele boom-
vruchten, wild, aardappelen, allerlei keukengroen-
cen uitgellrekte kostbare weilanden, die veel rund-
vee voeden, waardoor buitengewoon veel kaas en
boter gemaakt wordt; fchapen die goede wol
geven; paarden, die groot van ftuk zijn, en var-
kens , die in menigte gemest worden.
Inwoners. Hoezeer het karakter der inwoners,
nu en dan zeer veel verandering heeft ondergaan,
zoo is het oude toch nog zigrbaar gebleven. Vlijt
is hunne eerlle neiging, mededeelzaam zijn hun
eene behoefte , getrouwheid eene gewoonte, en in
het beoefenen van kunsten en wetenfchappèn zijrl
zij anderen gelijk; Zij zijn zachtmoedig en handel-
baar, maar bitfe bellraffingen kunnen zij niet ge-
makkelijk gedoogen. Hun getal wordt bepaald op
bijna zes millioen.
Godsdienst en Regeringsvorm. Er is
in dit rijk geene heerfchende Godsdienst. De Re-
geringsvorm is bepaald koninklijk , dragende de
troonsopvolger den titel van Frim van Oranje.
Wateren. Rivieren, (a) de Rijn, waarvan
eenige deelen andere namen dragen, als: (b)
de kromme Rijn, (c) de oude Rijn en (d) de
B 3 Lek.