Boekgegevens
Titel: Korte geographische oefeningen, voor het eerste onderwijs in de kennis der geheele aarde: ten dienste der lagere scholen
Auteur: Prinsen, P.J.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en Zoon, 1834
6e verb. dr; 1e uitg.: 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7292
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201639
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte geographische oefeningen, voor het eerste onderwijs in de kennis der geheele aarde: ten dienste der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
20 —
ACHTSTE LE.S.
Het koningrijk der Nederlanden , in het algemeen.
Wij laten de befchrijving van ons land onver-
anderd tot de definitive scheiding van België.
Ieder mensch behoort onder zijne eerste kundig-
heden te tellen, de kennis - van de plaats zijner
woning en verder van het land, onder welks be-
fchermende wetten hij leeft; daarom wordt hier,
in de eerste plaats, van het koningrijk der Neder-
landen gefproken.
Grenzen en grootte. Hqt grenst ten noor-
den en westen aan de Noord-Zee, ten oosten
aan het Duitsch Verhoud en ten zuiden aan Frankrijk.
De grootte is 1200 vierkante Geographifche mijlen.
Luchtsgefteldheid. De lucht is in ondcr-
fcheidene deelen van dit rijk zeer verfchillend. Zij
is in de land trovincién veel beftendiger en droo-
ger, dan in die, v/elke aan zee liggen; daar zij
in de laatlle ze^r vochtig en aan plotfelijke ver-
anderingen onderhevig is, die vele koortfen en
verkoudheid veroorzaken.
. Gefteldheid van den grond. In het
noemden is het lard laag en vlak, en doorgaans
vruchtbaar, enkele flreken uitgezonderd, In her
zuiden is het hooger, zijnde aan de Z. O. zijde zelfs
berjjachtig, en hier en daar m?t bosfchen. bezet.
^ Voort-