Boekgegevens
Titel: Korte geographische oefeningen, voor het eerste onderwijs in de kennis der geheele aarde: ten dienste der lagere scholen
Auteur: Prinsen, P.J.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en Zoon, 1834
6e verb. dr; 1e uitg.: 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7292
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201639
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte geographische oefeningen, voor het eerste onderwijs in de kennis der geheele aarde: ten dienste der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
den feite, 2. dc Joodfche, 3. de Chriitelijke, cn
4. de Mohanimedaanfche.
Alle menfchen gevoelen eenen trek tot gezellig-
heid , van daar dat zij zieh tot groote of kleinere
maatfchappijen vereenigen, als : tot landeiy, fieden ,
dorpen, enz.
Door een land of volk verftaat men de hoeveel-
heid menfchen, die onder dezelfde wetten leven ,
en door dezelfde wetten beftuurd worden. Door
eene ftad, eene verzameling van huizen, die gere-
geld gebouwd en door wallen , muren, of grachten
omringd is. Door een dorp , eene verzameling van
woningen zonder inlluiting.
VRAGEN.
Tot velk deel der Aardrijksbefehrijving gaan
wij nu over? — Hoe veel werelddeelen zijn er? —
f-Fijst dezelve. — (■Felke liggen in het oostelijke
halfrond? — H^elk deel ligt in het westelijke half-
rond?
Hoe groot is hunne uitgeflrektheid? — Hoe veel
menfchen wonen op dezelve?
In hoe veel hoofdflammen worden de bewonen
onderfc':eiden ? — ft^elke zijn die ?
Hoe velerlei Godsdienst wordt door hen beleden? —
IFelkel — iVelke belijden die?
Hoedanig hebben zich de menfchen verder ver-
deeld ? — IVaarom ? — fFat verflaat gij door
een land of volk"! — IVat door eene flad? —
fFat door een dorp?
ZES'.