Boekgegevens
Titel: Korte geographische oefeningen, voor het eerste onderwijs in de kennis der geheele aarde: ten dienste der lagere scholen
Auteur: Prinsen, P.J.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en Zoon, 1834
6e verb. dr; 1e uitg.: 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7292
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201639
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte geographische oefeningen, voor het eerste onderwijs in de kennis der geheele aarde: ten dienste der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— la —

rika, Afrika en Europa; de noorder- en zuider-
ijszee; de Zuidzee, tusfchen Azië en Amerika;
de Indifche zee , de Middellandfche zee, enz.
Een meer is eene groote uitgeftrektheid van
water binnen in het land.
Eene rivier is een water, dat aan de bergen
ontfpringt en in de zee uitloopt.
Eene flraat is eene fmalle ftreek der zee , tus-
fchen twee digt bij elkander liggende landen,
Eene golf is ieder bogtige inloop van de zee in
eenig land.
Archipel, zoo veel beteekenende als zee der
eilanden, is een water, waarin vele eilanden bij-
een liggen.
De dampkring, welke onze aarde omringt,
meestal de lucht genoemd, is mede een belang-
rijk deel der natuurkundige Aardrijksbefchrijving,
eu bevat voornamelijk de winden, die men,
naar derzelver fnelheid, onderfcheidt in zachten
wind ^ flerken wind ^ flormwind en orkaan. Ook
worden zij onderfcheiden naar de ftreek, waaruit
zij waaijen, als ook naar den tijd, dien zij in
dezelfde ftreek blijven. In het laatfte geval heeten
pasfaatwinden^ periodieke winden en verander-
lijke of variabele winden,
Pasfaatwinden zijn die, welke altijd uit dezelfde
ftreek waaijen.
Periodieke winden zijn die, welke op bepaa'de
tij-