Boekgegevens
Titel: Korte geographische oefeningen, voor het eerste onderwijs in de kennis der geheele aarde: ten dienste der lagere scholen
Auteur: Prinsen, P.J.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en Zoon, 1834
6e verb. dr; 1e uitg.: 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7292
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201639
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte geographische oefeningen, voor het eerste onderwijs in de kennis der geheele aarde: ten dienste der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— II —
cn die Noord- aan Ziüd-Amerika hccht, de land-
engte van Panama of van Barien,
Een eiland is een kleiner Huk lands, dat geheel
door water omringd is; cn een fchier-eiland even
zulk een gedeelte, doch dat aan eene zijde aan
het vaste land gehecht is.
Bergen zijn hooge verhevenheden der aarde,
die altijd als eene' fchakel aaneen verbonden zijn.
Loopen die bergfchakels in zee uit, dan maken
zij dddr voorgebergten of kapen. Het lage land
tusfchen de bergen .heet men dal of vallei, Eenen
engen doorgang tusfchen het gebergte noemt men
berg-engte, Eene flreek lands, waarin vele bergën
zijn, wordt een bergachtig land genoemd ^ terwijl
een land zonder, of met weinig bergen vlak of
effen land geheeten wordt.
Door kmt verftaat men eene fmalle ftrcek lands
langs de zee; terw-ijl het firand dat deel der kust
is 5 hetwelk bij eiken vloed door het zeewater
bedekt wordt.
Wanneer wij ons het water der aarde op de
kaart voorftellen, dan vinden wij hetzelve geheel
aan elkander verbonden, waarom het ook met
éénen naam genoemd wordt, wereldzee; maar daar
wij die groote uitgeïlrektheid waters tot ons gemak
in kleinere deelen verdeeld voorflellen , zoo geven
wij die bloot den naam van zee , waarvan de voor»
naamde zijn; de Atlantifche zee, tusfchen Ame-
ri- .