Boekgegevens
Titel: Korte geographische oefeningen, voor het eerste onderwijs in de kennis der geheele aarde: ten dienste der lagere scholen
Auteur: Prinsen, P.J.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en Zoon, 1834
6e verb. dr; 1e uitg.: 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7292
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201639
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte geographische oefeningen, voor het eerste onderwijs in de kennis der geheele aarde: ten dienste der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
/
DJ'RDE LES.
f ervolg van de JVhkmdige Aardrijkshefchrjj ving.
De tweederlei verdeeling van de oppervlakte der
! I
aarde, in de voorgaande les befchreven, fteit ons
in (laat, om de ligging der plaatfen te bepalen.
Dit gefcliiedt door te zien, of op te geven, hoe
veel graden de bedoelde plaats ten noorden of
zuiden van den evenaar ligt, en tevens, hoe veel
graden zij van de eerste middaglijn, post- of
westwaarts venvijderd is, (*) De eerste afmeting
noemt men breedte^ cn de andere lengte.
Maar om de graden der breedte gemakkelijk te
kunnen bepalen, zijn over de geheele kaart nog
ciikels evenwijdig aan den evenaar gefield; gelijk
men, om de graden der lengte fpoedig te vin-
den , ook eenige cirkels, op dezelfde wijze als de
eerste middaglijn getrokken, ziet. De eerste, of
die evenwijdig aan den evenaar loopen (lo—lo^
20—20 enz.) , noemt men evenwijdten (^arallelen)
cn zij flaan van tien tot tien graden van elkander;
de andere (P 10 P, P 20 P, enz.) heeten mid-
daglijnen , (jneridianen'^, naardien zij, even als
de
Dc orcïcnvijzcr zegt cn toont, hoe dc Hcrflan^cr
alleen oostwrinrts- :ck,
A 4