Boekgegevens
Titel: Korte geographische oefeningen, voor het eerste onderwijs in de kennis der geheele aarde: ten dienste der lagere scholen
Auteur: Prinsen, P.J.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en Zoon, 1834
6e verb. dr; 1e uitg.: 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7292
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201639
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte geographische oefeningen, voor het eerste onderwijs in de kennis der geheele aarde: ten dienste der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 5 —
deeld; waaruit volgt, dat alle graden niet even
groot zijn.
Al die cirkels zijn op de globen als zoodanig
duidelijk te zien; maar op de wereldkaart gezigt-
kundig voorgefleld.
De plaatfen op de wereldkaart (NP.ZP.), alwaar
de regtopgaande cirkels te zamen komen. Hellen
de punten van de as voor, en worden daarom
aspunten (^pokn) genoemd, en onderfcheiden in
noorder- en zuider - aspunt.
Midden tusfclien de aspunten verbeeldt men zich
eenen grqotcn cirkel om de aarde te loopen, die
men evenaar of evennachtslijn heet, en die op de
wereldkaart door eene regte lijn (AB) wordt
voorgefleld. Deze verdeelt de oppervlakte der*
aarde in twee gelijke deelen , in een noorder- en
een zuider - deel. Ieder graad van dezen cirkel
is 15 Duicfche mijlen of 20 uren gaans lang. Zoo
Helt men zich ook voor, dat over een bepaald
punt van den aardbol een grbote cirkel gaat, die
van de eene pool tot de andere loopt, en den
evenaar regthoekig fnijdt; deze noemt men mid-
daglijn (^meridiaan') en wel bepaaldelijk eerste
middaglijn, om haar van anderen, welke mede
van de eene pool tot de andere gaan, te on-
derfcheiden. Zij verdeelt de aarde ook in twee
gelijke deeleii, namelijk in' een ooster- en wes-
A 3 tw-