Boekgegevens
Titel: Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Auteur: Peschier, Adolphe; Gram, Johan
Uitgave: Leide: D. Noothoven van Goor, 1879 *
2e ed
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7238
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201633
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Vorige scan Volgende scanScanned page
84 Faveur, protection, appui, soutien. Gunst, bescherming, steun, bijstand.
Ce vaudeville a obtenu un tour
de faveur ... il passera le mois
prochain.
Les entrées de faveur sont sus-
pendues.
Tâchez de vous mettre bien avec
elle .. . c'est le seul moyen d'arriver.
Citez-moi un seul fait à l'appui
de ce système.
C'est à moi à me charger de son
avancement.
Ne vas-tu pas prendre sa défen-
se? — Et pourquoi donc pas?
Elle lui sert de chaperon.
Vous êtes le Mécène ^ des artistes.
Ces papiers suspects circulent sous
le couvert de son Excellence.
Dit blijspel is eene buitengewone
voorstelling te beurt gevallen . . .
toekomende maand wordt het ge-
speeld.
Vrijbiljetten zijn niet geldig.
Tracht op een goeden voet met
haar te geraken .. . dat is het eenige
middel om er te komen.
Haal me een enkel feit aan tot
staving van dit stelsel.
Het is mijne zaak om voor zijne
bevordering te zorgen.
Gij zult toch zijn partij niet trek-
ken? — En waarom dan niet?
Zij strekt haar tot geleidster.
Gij zijt de Maecenas der kunste-
naren.
Deze verdachte papieren zijn in
omloop als behoorende tot de stuk-
ken van zijn Excellentie.
LV.
Consentement, condescendance,
accord, acquiescement.
J'ai soumis cette mesure à l'ap-
probation du ministre.
Y consentez-vous?
Tope ! nous sommes d'accord.
Pourriez-vous m'accorder quelques
moments?
Une fois d'accord sur ce point,
le reste ira de lui-même. — Il faut
l'espérer.
Ah ! c'est indigne ! — D'accord !
Il a rencontré des adhésions sin-
cères.
Vous sentirez le besoin d'être
d'accord.
Toestemming, toegevendheid,
overeenstemming, berusting.
Ik heb dezen maatregel aan 's mi-
nisters goedkeuring onderworpen.
Stemt gij er in toe?
Welaan! wij zijn het eens.
Zoudt gij mij een paar oogenblik-
ken kunnen afstaan?
Als men het hieromtrent eens is,
zal het overige van zelf volgen. —
Het is te hopen.
Ach! dat is schandelijk! — Toe-
gestemd !
Hij heeft trouwe aanhangers ge-
vonden.
Gij zult de noodzakelijkheid inzien
om het eens te worden.
I Romain devenu célèbre, moins par la faveur dont il jouit auprès d'Auguste que
par l'appui généreux qu'il accorda aux lettres. Son nom est devenu un litre d'honneur
pour tous ceux qui, à son exemple, les ont protégées.