Boekgegevens
Titel: Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Auteur: Peschier, Adolphe; Gram, Johan
Uitgave: Leide: D. Noothoven van Goor, 1879 *
2e ed
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7238
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201633
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Vorige scan Volgende scanScanned page
82 Coup, blessure, bataille, combat, rixe. Slag, -wonde, veldslag, geTCchl, twist.
Je lui ai fait une blessure mor-
telle ... il n'en reviendra pas.
Ce duelliste est toujours sûr de
son coup.
Je donnerai un coup de pied jus-
que chez vous.
Il faut porter les derniers coups.
Je suis sous le coup d'une mau-
vaise nouvelle.
Le moment est venu de frapper
les grands coups.
Je lutterai corps à corps avec les
difficultés.
Prenez garde, il y aura des coups.
Il n'y a eu personne de blessé.
J'ai couché sur la poussière quatre
perdreaux.
Je te payerai en coups de canne
et te ferai repentir de ton insolence.
La place est à l'abri d'un coup
de main.
Il a regagné sa fortune par un
coup de dé. .. lui-même m'en a fait
l'aveu.
C'est son premier coup de feu. —
On s'en aperçoit bien.
Tirez-vous le pistolet? — Mal.
Vous tirez sur les vôtres, fig.
Bon ! les voilà aux prises !.. . je
puis me retirer.
Une rencontre a eu lieu au bois
de Boulogne.
Il s'est fait battre à plate couture.
Ils en vinrent aux voies de fait
et les gendarmes se montrèrent.
Votre dernière campagne contre
le gibier du roi a dû vous coûter
cher.
Il a ouvert sa campagne ordinaire
contre les jésuites . .. force épigram-
mes, mais peu d'arguments nouveaux.
Ik heb hem een doodelijke wond
toegebracht. . . hij zal het niet te
boven komen.
Deze vechtersbaas is altijd zeker
van zijn zaak.
Ik zal even bij u aankomen.
Men moet den laatsten stap doen.
Er hangt mij een treurige tijding
boven 't hoofd.
Het oogenblik is daar, om be-
slissende miiatregeleu te nemen.
Ik zal met al mijne krachten te-
gen die nioeielijkheden worstelen.
Neem u in acht, er zullen slagen
vallen.
Er is niemand gekwetst geworden.
Ik heb vier patrijzen geschoten.
Dat zal ik u met stokslagen be-
taald zetten en ge zult voor uwe
onbeschaamdheid boeten.
De plaats is voor een overrompe-
ling behoed.
Hij heeft zijn vermogen met dob-
belen herkregen ... hij heeft het mij
zelf bekend.
Dit is de eerste maal dat hij in 't
vuur komt. — Dat bespeurt men wel.
Kunt gij met het pistool schie-
ten? — Slecht.
Gij vuurt op uw vrienden.
Perm! nu zijn zij handgemeen!...
ik kan mij terugtrekken.
In het bosch van Boulogne heeft
een tweegevecht plaats gehad.
Hij heeft zich terdege laten af-
rossen.
Het kwam tot gewelddadigheden
tusschen hen en toen vertoonde zich
de politie.
Uw laatste veldtocht tegen het
wild des konings moet u duur te
staan zijn gekomen.
Hij heeft zijne gewone vijandig-
heden tegen de Jesuiten begonnen...
tal van scherpe zetten, doch weinig
nieuwe argumenten.