Boekgegevens
Titel: Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Auteur: Peschier, Adolphe; Gram, Johan
Uitgave: Leide: D. Noothoven van Goor, 1879 *
2e ed
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7238
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201633
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Vorige scan Volgende scanScanned page
56 Doute, incertituie, irrésolution. Twijfel, onzekerheid, hesluiteloosh.
Etes-vous en règle ? — Je ne
saurais l'affirmer... les formalités
sont si nombreuses!
Passe-t-il pour capable? — C'est
douteux... il manque de connais-
sances positives.
Il y a dix à parier contre un que
tu perdras. — J'accepte la gageure.
Vous occuperez vous de mon bon-
heur? — Cela dépend.
Is alles in orde? — Ik durf het
u niet verzekeren!.. . er zijn zoo
vele formaliteiten!
Houdt men hem voor een kundig
man? — Dat is twijfelachtig... 'tont-
breekt hem aan grondige kennis.
Tien tegen een dat ge het ver-
liest. — Ik neem de weddingschap
aan.
Wilt ge mijn geluk bevorderen ? —
Dat hangt er van af.
XXXI.
Décision, détermination,
résolution.
L'homme d'un caractère décidé est
prompt à se former un jugement et
s'y tient avec fermeté.
Ce moment va décider de leur sort.
Je n'ai pu le déterminer à venir
vous voir.
Il faudra vous décider pour une
auberge.
Décidez-vous donc!... entrera-t-il?
C'est décidément un parti tres-sor-
table.
Décidément, qu'est-ce que vous
avez?
Tranchons le mot, c'est un filou.
C'est convenu, touchez-là.
Vous aurez ma fille, c'est un point
arrêté.
Quel ton tranchant et doctoral!
Vous êtes décidé, à ce qu'il pa-
raît? — Ma résolution est inébran-
lable.
On s'est arrêté à faire la guerre.
C'est une affaire toisée, n'en par-
lons plus.
Je m'en tiens à mon mot.
Beslissing, vastberadenheid,
besluit.
Iemand met een vast karakter vormt
zich snel een oordeel en houdt er
zich onwrikbaar aan.
Dit oogenblik zal over hun lot
beslissen.
Ik heb hem niet kunnen overha-
len u te bezoeken.
Gij zult een herberg moeten nemen.
Neem toch een besluit! ... zal hij
binnenkomen ?
Dat is ontwijfelbaar een zeer goede
partij.
Zeg mij zonder omwegen wat er
aan scheelt?
Ronduit gesproken, 't is een schelm.
De zaak is geklonken, hier hebt
ge mijn hand.
Gij krijgt mijne dochter ten hu-
welijk, dat is vast bepaald.
Welk een snijdende en meester-
achtige toon!
Gij zijt vast besloten, naar het
schijnt? — Mijn besluit is onher-
roepelijk.
Men heeft tot den oorlog besloten.
Dat is een uitgemaakte zaak, spre-
ken we er niet verder over.
Ik blijf bij mijn woord.