Boekgegevens
Titel: Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Auteur: Peschier, Adolphe; Gram, Johan
Uitgave: Leide: D. Noothoven van Goor, 1879 *
2e ed
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7238
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201633
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Vorige scan Volgende scanScanned page
Cliaiigemeiit, change, inconstance, etc. Verandering, afwisseling, enz. 55
les m'est resté fidèle, — C'est ce
que nous verrons.
Je travaille d'un grand courage à
leur conversion.
Il s'est couché comme de cou-
tume .,. à dix heures et demie.
Le temps se couvre . . . nous aurons
de l'eau.
Je ne sais pas au juste le nom
du ministre... cela change si souvent.
Karei mij getrouw gebleven is. —
Dat zullen wij zien.
Ik werk zeer ijverig aan hunne
bekeering.
Ilij is te bed gegaan als naar
gewoonte ... om half elf.
De lucht betrekt... we krijgen
regen.
Den naam van den minister weet
ik niet juist.. . dat verandert zoo
dikwerf.
XXVIII.
Doute, incertitude, irrésolution.
Vous partirez dans le doute des
sentiments que j'ai pour vous.
Douteriez-vous de moi?
Celui qui douterait de mes paroles
me ferait injure.
Douter du coeur de ma femme,
c'est la calomnier.
Il n'y a pas à en douter.
Je doute fort qu'il vienne. — Qui
vous le fait croire ?
J'ai appris, à n'en pouvoir douter,
que la place est donnée.
Il est douteux que cela soit vrai.
Vous flottez indécis entre elles deux.
La majorité flottante se tourne
contre nous.
Prenez-vous parti pour ces dames?
— Assurément.
Allons ! ferme ! point d'irrésolu-
tion !... il est temps d'agir !
Je ne sais trop que vous dire . ..
mon embarras est extrême.
On sent qu'il est embarrassé . ..
les paroles lui manquent pour ré-
pondre.
Est-il marié? — Pas que je sache.
Twijfel, onzekerheid, besluite-
loosheid.
Gij vertrekt, in onzekerheid om-
trent de gevoelens die ik voor u
koester.
Zoudt gij mij niet vertrouwen?
Wie aan mijn woord twijfelt, zou
mij een beleediging aandoen.
Wie het hart mijner vrouw ver-
denkt, belastert haar.
Daar valt niet aan te twijfelen.
Ik twijfel zeer of hij komen zal. —
Hoe komt ge op dat denkbeeld?
Men heeft mij als zeker verteld,
dat de post vergeven is.
Het is twijfelachtig of dit waar is.
Gij weifelt tusschen haar beiden.
De weifelende meerderheid ver-
klaart zich tegen ons.
Trekt gij partij voor deze dames?
zeker.
Komaan! moed gehouden! geen
besluiteloosheid I.. . 't wordt tijd
om te handelen.
Ik weet niet wat ik u antwoor-
den zal. . . ik bevind mij in de
grootste verlegenheid.
Men ziet het hem aan dat hij in
verlegenheid is . .. hij weet niet wat
hij antwoorden zal.
Is hij getrouwd? — Niet dat ik
weet.