Boekgegevens
Titel: Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Auteur: Peschier, Adolphe; Gram, Johan
Uitgave: Leide: D. Noothoven van Goor, 1879 *
2e ed
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7238
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201633
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Vorige scan Volgende scanScanned page
Risque, liasard, danger.
Waag, toeval, gevaar.
51
XXVI.
Risque, hasard, danger.
Qui ne risque rien, n'a rien, jsroy.
Le hasard, n'y est pour rien; tout
avait été prévu.
Gagner le gros lot! voilà un coup
de fortune.
Je vais prendre au hasard.
Irai-je de gaieté de cœur m'expo-
ser à tout perdre?
Et vous iriez au hasard dans un
lieu inconnu?
C'est une robe de hasard.
Vous est-il jamais arrivé de le
rencontrer ?
Il s'est permis en chantant des
traits d'un goût un peu hasardé!
Il a mis toute sa fortune à fonds
perdu.
Etes-vous en veine ce soir? —
Non, elle a cessé.
Nous dînerons à la fortune du pot.
Il a regagné sa fortune par un
coup de dé.
A tout événement comptez sur moi.
A cet égard je ne risque plus rien.
Il faut tenter un nouvel expédient.
La fortune a des retours.
Vous n'ctes pas heureux au jeu,
m'avez-vous dit?
Faites donc de la médecine à ta-
tous!
Fais ce que (tu) dois, advienne
que pourra ! prov.
C est une affaire de vie ou de mort.
J'ai mieux aimé risquer de vous
déplaire.
Sa vie est-elle en danger?
Waag, toeval, gevaar.
Die waagt, die wint.
Het toeval heeft er geen schuld
aan; alles was voorzien.
Den hoogsten prijs te winnen! dat
mag men een geluk heeten.
Ik zal op goed geluk kiezen.
Zal ik mij opzettelijk aan 't ge-
vaar blootstellen van alles te ver-
liezen !
En zoudt ge u blindelings naar
een onbekend oord begeven?
Dit kleed is reeds gedragen.
Hebt gij hem ooit toevalligerwijze
aangetroffen?
Bij 't zingen heeft hij zich eenige
gewaagde tiorituren veroorloofd!
Hij heeft zijn geheele vermogen
in lijfrenten gestoken.
Speelt ge gelukkig hedenavond? —
Neen, 't is gedaan.
We zullen ons vergenoegen met
wat de pot schaft.
Door een gelukkigen worp heeft
hij zijn vermogen herwonnen.
Eeken in elk geval op mij.
In dit opzicht waag ik niets meer.
We moeten een nieuwen uitweg
zoeken.
De fortuin is wispelturig.
Gelijk ge mij gezegd hebt, zijt ge
niet gelukkig in 't spel.
Genees maar eens op den tast!
Doe uw plicht, dan gebeure er
wat wil!
Dat is eene zaak waarbij het leven
op 't spel staat.
Ik heb liever gevaar willen loopen
van u te mishagen.
Verkeert zij in levensgevaar?