Boekgegevens
Titel: Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Auteur: Peschier, Adolphe; Gram, Johan
Uitgave: Leide: D. Noothoven van Goor, 1879 *
2e ed
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7238
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201633
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Vorige scan Volgende scanScanned page
36 Prière, demande, supplication.
Bedc, verzoek, smeeking.
Il me l'a demandé à mains jointes.
Le secret! je vous le demande à
genoux.
Je viens à vos pieds implorer la
grâce de mon fils .. . me la refuse-
rez-vous ?
Je ne demanderais pas mieux,
mais .. .
Et vous avez accueilli la demande
de cet étourdi? ... Quelle singulière
fille vous êtes!
J'ai une demande à vous faire. —
Le moment est mal choisi.
Il a demandé ma fille pour son
fils.
Vous vous faites bien tirer l'oreille.
Monsieur, je vous demanderai un
verre d'eau.
On m'a dit que vous me deman-
diez.
Que demandez-vous. Monsieur?
Partir!... je ne demande pas
mieux.
Et vous avez dit oui sans m'en
demander la permission?
Je suis triste ! ... demandez-moi
pourquoi !
Je n'ai plus qu'un service à vous
demander.
Si nous demandions du temps !
Il est demeuré sourd à nos prières.
A les en croire, c'est moi qui
solliciterais.
J'ai demandé une place à la cour.
Cette idée ^ d'aller demander aux
salons un général!
On demande une institutrice.
Met gevouwen handen smeeklehij
mij er om.
Ik smeek u op mijn knieën om
geheimhouding.
Op mijn knieën smeek ik u ge-
nade voor mijn zoon ... zult gij dit
van de hand wijzen?
Niets liever dan dit, maar ...
En hebt ge het aanzoek van dezen
losbol toegestaan ? .. . Wat zijt ge
een zonderling meisje!
Ik heb een verzoek aan u. — Het
oogenblik is slecht gekozen.
Hij heeft de hand mijner dochter
voor zijn zoon gevraagd.
Gij laat u wat dwingen.
Mijnheer, mag ik u om een glas
water verzoeken.
Men heeft mij gezegd, dat gij mij
wenschtet te spreken.
Wat is er van uw dienst, mijn-
heer?
Vertrekken ? ... ik verlang niets
liever.
En gij hebt ingewilligd, zonder
mij toestemming te vragen?
Ik ben treurig!... waarom ? weet
ik zelf niet.
Ik heb u nog slechts één dienst
te verzoeken.
Indien wij uitstel vroegen?
Hij bleef doof voor onze smee-
kingen.
Volgens hen, zou ik degene zijn
die vraagt.
Ik heb naar eene plaats aan het
hof gedongen.
Wat eene dwaasheid om in de
salons een generaal te zoeken.
Er wordt eene onderwijzeres ge-
vraagd.
' Cette idée! tournure familière pour
pour Comment peut-on faire une pareille
idée ! On dit de même Cette question /
?