Boekgegevens
Titel: Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Auteur: Peschier, Adolphe; Gram, Johan
Uitgave: Leide: D. Noothoven van Goor, 1879 *
2e ed
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7238
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201633
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
Souvenir, memoire.
Ilerinuering, gedachtenis.
Je ne me le rappelle (ou ne m'en
souviens) plus.
Si j'ai bonne mémoire, vous lui
faisiez une fois la cour.
Faites-le en mémoire d'un ancien
ami.
Laissez-moi recueillir mes souvenirs.
C'était, si ma mémoire ne me trompe
pas, au siège d'Anvers.
llappelez-moi cà son souvenir.
De mémoire d'homme on n'a vu
scandale pareil.
Vous serez toujours présent à mon
souvenir.
Il me revient à l'esprit que je vous
dois cent francs.
Vous m'y faites penser.
Het is me geheel ontgaan.
Indien mijn geheugen mij niet
bedriegt, hebt gij haar eens 't hof
gemaakt.
Doe het ter gedachtenis aan een
oud vriend.
Laat mij eens even bezinnen.
Indien ik mij goed herinner, ge-
beurde het bij de belegering van
Antwerpen.
Beveel mij in zijn aandenken aan.
Bij menschen geheugen heeft men
zulk een schandaal niet beleefd.
Uw aandenken zal altijd in mijne
herinnering leven.
Het valt me daar weer in, dat ik
u honderd francs schuldig ben.
Gij herinnert er mij aan.
XV.
Oubli.
Vous oubliez {pu perdez de vue)
vos intérêts . .. voilà des folies.
Il n'oublie jamais la dignité de
son rang.
Je n'ai pas le souvenir de vous
l'avoir promis.
Oii ai-je oublié mon chapeau? —
Eh mais, vous l'avez sur la tcte.
Avez-vous entièrement perdu le
souvenir des services que je vous ai
rendus?
Passons l'éponge sur ces tristes
faits.
Il faut laisser tomber cette affaire
dans l'oubli.
Peut-on s'oublier à ce point? .. .
c'est manquer à toutes les convenan-
ces.
Il s'arrcte, la mémoire lui fait
fauxbond.
Vergetelheid.
Ge verliest uw voordeel uit het
oog ... dat is dwaas.
Hij vergeet nimmer wat men aan
ziju rang verschuldigd is.
Ik kan mij niet herinneren dat
ik het u beloofd heb.
Waar heb ik mijn hoed laten lig-
gen ? — Wel, ge hebt hem opge-
zet.
Hebt ge de diensten die ik u be-
wezen heb, geheel vergeten?
Laten we over deze treurige fei-
ten den sluier der vergetelheid wer-
pen.
Laat ons vergeven en vergeten.
Is het mogelijk zich zoo ver te
vergeten?... dat strijdt tegen alle
welvoeglijkheid.
Hij blijft steken, zijn geheugen
laat hem in den steek.