Boekgegevens
Titel: Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Auteur: Peschier, Adolphe; Gram, Johan
Uitgave: Leide: D. Noothoven van Goor, 1879 *
2e ed
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7238
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201633
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Vorige scan Volgende scanScanned page
Silence.
Stilzwijgen.
25
Mais surtout bouche close !
On a achetc (ou payé) son silence.
D'un mot ou d'un regard ^ elle
le fait taire.
11 se fit un moment de silence.
Nous avons passé ce fait sous si-
lence.
Faisons taire mutuellement nos
scrupules.
J'imposerai silence à la calomnie.
Trêve de réflexions mélancoli-
ques ! . . . cela m'endort.
Silence ^ avec lui !
La peur d'etre dédaignée m'a fermé
la bouche.
Le secret ! ^ je vous le demande
à genoux.
Un mot lui a fermé la bouche.
Moi qui ^ lui avais recommandé
de se taire!
Maar vooral, den mond gehouden!
Men heeft zijn stilzwijgen betaald.
Met een woord of blik legt zij
hem het stilzwijgen op.
Er heerschte een oogenblik stilte.
Wij hebben dit feit stilzwijgend
voorbijgegaan.
Laten wij wederkeerig onze bezwa-
ren onderdrukken.
Ik zal den laster tot zwijgen bren-
gen.
Weg met die treurige overden-
kingen !,.. men zou er bij in slaap
vallen.
Zeg er hem geen woord van!
Uit vrees van versmaad te wor-
den heb ik stil gezwegen.
Ik smeek u op mijne knieën om
geheimhouding.
Een woord heeft hem tot zwijgen
gebracht.
En ik had hem 't stilzwijgen aan-
bevolen !
XII.
Appel, dénomination, nomination.
Cette société fait sans cesse des
appels de fonds qui irritent les ac-
tionnaires.
Je viens faire de nouveau appel à
ton amitié... ma situation est des
plus critiques.
Pourquoi ne pas appeler la dis-
cussion sur ce point?
Il a dû décliner son nom et ses
qualités.
J'en appelle à cette jeunesse stu-
dieuse qui fréquente les bals et les
estaminets.
Oproeping, beroep, benaming,
benoeming.
Deze maatschappij schrijft voort-
durend nieuwe betalingen uit, het-
geen de actiehouders verbittert.
Ik kom wederom een beroep op
uwe vriendschap doen .. . mijn toe-
stand is hoogst bedenkelijk.
W^aarom heeft men de discussie
niet op dit punt gebracht?
Hij heeft zijn naam en kwaliteit
moeten opgeven.
Ik beroep mij op de getuigenis
der studeerende jeugd, die bals en
bierhulzen bezoekt.
1 Sous-entendu en se servant,
2 Sous-entendu gardez le.
^ Elliptiquement pour gardez-moi le secret,
^ Pour : quand je songe que je.