Boekgegevens
Titel: Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Auteur: Peschier, Adolphe; Gram, Johan
Uitgave: Leide: D. Noothoven van Goor, 1879 *
2e ed
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7238
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201633
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Vorige scan Volgende scanScanned page
Besoin, inaïKiue, défaut, pauvreté. Belioefte, gebrek, tremis, armoede. 7
A la fin ils se trouveront vis-à-
vis (le rien.
Si vous faites bourse commune,
bientôt vous y logerez le diable. ^
Mille ecus de loyer! — Impossi-
ble de se loger à moins.
Votre bras ne me ferait pas faute
dans le besoin.
Vous méprisez ses injures faute
de courage pour vous en venger.
Que voulez-vous ? . . . c'est
en-cas. ^
un
Ten slotte zullen zij tot den be-
delstaf geraken.
Zoo ge uit eéne beurs teert, zult
gij spoedig zonder geld zijn.
Duizend kroonen huur! — liet is
onmogelijk om goedkooper te wonen.
Li den nood zoudt gij mij uw
steun niet onthouden.
Gij veracht zijne beleedigingen,
omdat het u aan moed ontbreekt
om u te wreken.
Welnu, dat is in geval van nood.
IL
Naissance, origine, germe,
développement.
Qu'est devenu cet espion? — La
police s'en est emparé.
Ah! mon fils, tu es devenu ri-
che . . . jouis en paix de cette for-
tune.
Que vais-je devenir? . . . sans pa-
rents, sans amis !
Que devins-je à cette vue? . . .
mes jambes se dérobaient sous moi.
Cette aventure tournera à sa honte.
11 tourne au républicain.
Cela tourne an tragique.
Depuis qu'il est en service il devient
H rien.
Trente mille francs de perdus . ..
c'est à devenir fou.
De riche qu'il était il devint pauvre.
Geboorte, oorsprong, kiem,
ontwikkeling.
Wat is er van dien spion gewor-
den? — De policie heeft hem in
hechtenis genomen.
Ach ! mijn zoon, gij zijt nu rijk ...
geniet uw fortuin in vrede.
Wat zal er van mij worden?...
zonder ouders, zonder vrienden!
Hoe werd het mij bij dezen aan-
blik te moede? .. . mijne knieën knik-
ten onder mij weg.
Dit avontuur zal tot zijn schande
uitloopen.
Hij helt tot de republikeinen over.
Dat begint aan het tragische te
grenzen.
Sedert hij in dienst is, neemt hij
bestendig af.
Dertig duizend francs verloren...
't is om dol te worden.
Van rijk werd hij arm.
* Espression née à une époque où toutes les monnaies étaient marquées d*une
croix, signe redouté du malin esprit. La bourse où il se glisse est donc censée ne
contenir ni sou ni maille.
2 Supplément, chose destinée à servir en cas de besoin.