Boekgegevens
Titel: Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Auteur: Peschier, Adolphe; Gram, Johan
Uitgave: Leide: D. Noothoven van Goor, 1879 *
2e ed
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7238
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201633
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Vorige scan Volgende scanScanned page
176 Preference, goût, amitié, etc.
Voorkeur, smaak, vriendscli., enz.
Toi qui reçus mes premiers aveux,
conserve-moi toujours ton cœur.
Elle ne vous plaît pas? — Non,
ses yeux ne disent rien.
Je me doutais que mon fils Tai-
mait.
La voir et l'aimer fut l'effet d'un
instant.
Je suis eperdûment amoureux
d'elle.
Vous avez cessé de Uaimer? —
Eh oui, je ne veux plus être l'es-
clave de ses caprices.
Il l'aime, mais est-il payé de re-
tour ?
Quand on est jeune et beau, on
est siir de se faire aimer.
Désirant me faire aimer de votre
sœur, j'ai redoublé de soins, de ten-
dresse.
Ce jeune lord mène de front les
amours et la diplomatie.
11 fait les yeux doux à la fille
de l'ambassadeur.
Cet amour tient de l'adoration...
c'est un véritable culte, de l'idolâtrie.
Gij, die mijn eerste liefde waart,
blijf mij altijd trouw.
Bevalt zij u niet? — Neen, haar
oogen zijn zonder uitdrukking.
ïk vermoedde wel dat mijn zoon
haar liefhad.
Haar te zien en lief te krijgen
was 't werk van een oogenblik.
Ik ben smoorlijk op haar verliefd.
Bemint gij haar niet meer? —
Gewis, ik wil niet langer de slaaf
harer luimen zijn.
Hij bemint haar, doch wordt zijn
liefde beantwoord?
Wie jong en knap is, kan zeker
zijn, dat hij de liefde van velen weet
te winnen.
Met den wensch om de genegen-
heid uwer zuster te winnen, heb ik
mijn oplettendheid verdubbeld.
Deze jonge lord drijft minnehan-
del en diplomatische zaken te gelijk.
Hij ziet de dochter van den ge-
zant verliefd aan.
Zulk een liefde grenst aan aan-
bidding ... 't is een wezenlijke eere-
dienst, een vergoding.
CXXXIV.
Folie, déraison, égarement.
La joie lui fera faire des folies. —
Eassurez-vous ; cette joie s'évaporera
comme un songe.
J'ai eu mes folies de jeunesse,
comme tant d'autres; mais il est
temps d'enrayer, — Oui, grandement
temps, quand on touche à la cin-
quantaine !
Jamais je ne t'ai vu dans un état
pareil; ta physionomie n'était pas
reoonnaissable. — En effet, j'éprou-
vais un mal affreux ; ma tête n'était
plus à moi.
Dwaasheid, onverstand, ver-
standsverbijstering.
Uit vreugde zal hij dwaasheden
begaan. — Stel u gerust; deze vreugde
zal als een droom vervliegen.
Als zoo menigeen heb ik in mijn
jeugd mijn narreschoenen versleten;
maar nu wordt het tijd om op te
houden. — Ja, meer dan tijd, als
men bij de vijftig is.
Nooit heb ik u in zulk een toe-
stand gezien; uw gelaat was onher-
kenbaar, — Inderdaad, ik had vree-
selijke pijn; mijn zinnen had ik niet
bij elkaar.